Gojaznost se definiše kao prekomerna telesna masa nastala usled povećanja masnog tkiva u organizmu.

Najčešće se određuje na osnovu Body Mass Index-a: BMI=TM (kg)/ (TV(m))2 , što nije precizan pokazatelj, jer ne uzima u obzir konstituciju, mišićnu masu- i zbog toga ima širok opseg: 19-25 kg/m2

Postoji par načina da se odredi stepen uhranjenosti. Jedan od njih je i merenje kožnog nabora na više mesta na telu posebnim instrumentom kaliperom, pa se preko toga izračunava procenat masnog tkiva. Ovaj metod zahteva veštinu i dosta vremena, i koristi se samo u specijalizovanim ustanovama.

Međutim, najpreciznija merenja su ona koja uključuju i procenat mišićne mase, masi i kostiju. Ta merenja se vrše pomoću posebnih vaga koje propuštaju kroz ljudski organizam neosetljivu struju od 500 mA. Struja mnogo brže prolazi kroz tkiva sa većim procentom vode (krv, mišići, kosti), a teže kroz masno tkivo. Masno tkivo ima veći otpor. Dobijanjem vrednosti impendance (otpora) se zajedno sa ostalim podacima (težina, visina, pol, uzrast) koristi za preračunavanje procenta uhranjenosti. Procenat masnog tkiva varira u odnosu na uzrast i pol. Treba posebno obratiti pažnju i na sledeće faktore koji imaju uticaja na raspored tečnosti u telu: doba dana, obed, vežbanje.

U večernjim satima nije preporučljivo merenje, zbog nagomilane tečnosti u donjim ekstremitetima. Merenje na ovakvim aparatima se ne preporučuje osobama koje imaju ugrađen pejsmejker (pacemaker) ili druge terapeutske implante sa elektronskim komponentama, kao ni trudnicama.